Pływak Systemu Uzupełniania Wody rozm. 49

[gs_logo]