+48 886 384 874

Zaloguj do panelu(zamknij)

Zapraszamy

Pon- Pią: 8.00 - 18.00

Dostawa gratis

powyżej 500 zł

Gwarancja

jakości wykonania

Cennik

Cennik
Zobacz

Ograniczenie kosztów użytkowania baterii trakcyjnych poprzez ich prawidłową obsługę

Wydajność baterii trakcyjnych oraz ich żywotność ma fundamentalny wpływ na koszty związane z utrzymaniem floty wózków widłowych oraz innych urządzeń nimi zasilanych.

Pomimo tego że większość producentów deklaruje żywotność oferowanych akumulatorów kwasowo ołowiowych w przedziale 1200–1500 cykli, w praktyce czas ich użytkowania często okazuje się znacznie krótszy. Testy baterii w oparciu o które podawana jest wspomniana powyżej żywotność przeprowadzane są w laboratoriach i zakładają między innymi stałość następujących parametrów*:

 • prąd rozładowania równy 1,25 x I5 (I5 to tzw. prąd 5 godzinny równy 1/5 pojemności baterii wyrażonej w Ah. Dla przykładu: I5 dla baterii o pojemności 600 Ah = 120 A),
 • stałą temperaturę pracy baterii wynoszącą 30˚C
 • stałą głębokość rozładowania wynoszącą 80% nominalnej pojemności dla baterii z ciekłym elektrolitem i 60% dla baterii żelowych,
 • każdorazowo powtarzalne i idealnie dobrane charakterystyki i czasy ładowania,
 • regularne uzupełnianie poziomu elektrolitu,
 • brak stresów mechanicznych wywołanych drganiami czy uderzeniami.
* wg DIN 43539

W praktyce akumulatory pracujące zwłaszcza w urządzeniach transportu bliskiego doświadczają na co dzień zgoła odmiennych warunków.

Ograniczenie kosztów użytkowania baterii trakcyjnych poprzez ich prawidłową obsługę

Wibracje będące skutkiem poruszania się wózków po nie zawsze równych posadzkach oraz uderzenia przy pobieraniu ładunków powodują wykruszanie się i opadanie materiału aktywnego z płyt. Podwyższona temperatura pracy przekraczająca w sezonie letnim niejednokrotnie 40˚C powoduje szybszy ubytek elektrolitu oraz wzmaga korozję płyt akumulatora. Wielozmianowy reżim pracy w połączeniu z niewystarczającą ilością baterii powoduje konieczność wymieniania nie w pełni naładowanych oraz ciągle gorących po ładowaniu baterii. To z kolei przyczynia się do postępującego zasiarczania płyt i w efekcie utraty pojemności. Prądy rozładowań które zależą od obciążenia pracą mogą, przy równoczesnym podnoszeniu i rozpędzaniu wózka, kilkukrotnie przekraczać wartości nominalne. Powoduje to nadmierne nagrzewanie się baterii oraz pojawianie się naprężeń w konstrukcji płyt i w konsekwencji wypadanie masy czynnej. Przechowywanie rozładowanych baterii, niewłaściwie dobrane charakterystyki i czasy ładowań prostowników, zabrudzenia, poluzowane połączenia międzyogniwowe, używanie wody kranowej oraz różnych specyfików mających poprawić żywotność baterii dopełniają dzieła zniszczenia.

W efekcie zamiast obiecanych 1500 cykli, przekładanych na około 6,5 roku życia baterii przy pracy jednozmianowej, dostajemy trzy lub cztery lata po przekroczeniu których pojemność baterii spada poniżej 80% wartości początkowej, co powinno być rozumiane jako koniec jej życia.

Przykład

Aby przybliżyć relację pomiędzy okresem użytkowania baterii a kosztami z tym związanymi posłużmy się przykładem typowego akumulatora mającego zastosowanie w większości dostępnych elektrycznych wózków widłowych a mianowicie 48V 6PzS 750. W zależności od producenta i wyposażenia w systemy napowietrzania czy cyrkulacji elektrolitu jego cena wyniesie między 13 – 16 tys zł netto. Dla uproszczenia załóżmy że jest to 15 000 zł.

Przyjmując okres użytkowania wózka widłowego na poziomie 12000 mth przy pracy jednozmianowej podczas której będzie on pracował średnio 6 mth otrzymamy 2000 dni pracy co przy założeniu 220 dni roboczych w roku da nam nieco ponad 9 lat użytkowania wózka. Jeżeli uda nam się osiągnąć powiedzmy 1200 cykli dla baterii to w efekcie będziemy musieli w rozpatrywanym okresie wymienić ją 1,7 razy co oznacza że na sam zakup baterii wydamy 1,7 x 15000 = 25500 zł.

W przypadku złej obsługi baterii nie powinien nas zaskoczyć wynik na poziomie 700 cykli użytkowania (nieco ponad 3 lata) co ostatecznie przełoży się na koszty poniesione w związku z koniecznością  2,9 krotnej wymiany baterii w rozpatrywanym okresie w wysokości 2,9 x 15000 = 43500 zł.

Różnica wynosi ponad 18 tysięcy złotych. Teraz załóżmy że wózków mamy nie jeden a kilka lub kilkadziesiąt, że pracują w systemie dwu lub trzyzmianowym a osiągniemy wynik w wysokości dziesiątek tysięcy złotych strat w skali każdego roku.

AKUSERWIS południe wychodząc naprzeciw tym wszystkim użytkownikom którzy zwracają uwagę na niepotrzebnie ponoszone koszty użytkowania flot akumulatorów proponuje przejęcie nad nimi opieki serwisowej. W ramach obsługi zobowiązujemy się do:

 • optymalizacji ilości i rodzaju użytkowanych baterii
 • właściwego doboru prostowników
 • cyklicznego dokonywania przeglądów polegających na:
  • sprawdzaniu poprawności użytkowania akumulatorów,
  • utrzymywaniu ich w stanie czystym, bez wycieków elektrolitu,
  • sprawdzaniu i w miarę potrzeby usuwaniu luźnych połączeń łączników, kabli i wtyczek,
  • wczesnym wykrywaniu i eliminowaniu uszkodzonych cel poprzez ich wymianę lub w miarę możliwości regenerację,
  • szkolenia operatorów z zakresu codziennej eksploatacji baterii i prostowników,
  • cyklicznego sporządzania raportów dotyczących stanu posiadanej floty baterii, które umożliwią pełną kontrolę i planowanie związanych z nią kosztów.

Oferujemy również projektowanie i wykonawstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeń ładowania baterii oraz odbiór i utylizację wycofanych z eksploatacji baterii i prostowników.

Nie oszczędzaj na akumulatorach. Pozwól im oszczędzać dla Ciebie!

Nasze marki

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera